מהבראה להמראה: משרד הפנים מברך את הנהלת מוא"ז הגלבוע על השלמת תכנית ההבראה של המועצה!


עובד נור, ראש המועצה, התבשר אתמול (ד'), כי משרד הפנים מכיר ומוקיר את פעולות המועצה האזורית הגלבוע, בשנתיים האחרונות להבראה והתייעלות, ועל השלמה וסיום תכנית ההבראה, המשקפת את השחרור מעול החובות, סיום פעילות החשב המלווה, וניהול תקין ומאוזן במשך שנתיים.

במסמך שהופץ ע"י סיון להבי, מנהל אגף תקצוב ובקרה ברשויות (במשרד הפנים), ואורי אילן, ממונה מחוז הצפון, בישרו השניים כי "לאור בחינת דו"ח רבעון ד' של המועצה האזורית ולאחר בחינת עמידת הרשות ביעדים הכספיים וביעדים הנוספים של התכנית ההתייעלות, הרינו לאשר כי תכנית ההבראה של הרשות הסתיימה על כל המשתמע מכך, הן בנוגע לחובותיה והן בנוגע לזכויותיה".

ברקע הדברים עומדת תכנית ההתייעלות וההבראה הדרמטית, שהשיתה על עצמה הנהלת המועצה הנוכחית בנובמבר 2019, שהוכרה ע"י משרד הפנים בדיעבד, באופן תקדימי, כתכנית הבראה, וכביטוי חיובי לצעדים המשמעותיים שנקטה המועצה לטובת ביסוס תקציב מאוזן, ומזעור דרמטי של חובות העבר. על פי הסיכומים הכיר משרד הפנים במהלכים פנים ארגוניים משמעותיים שנעשו בגלבוע, לרבות קיצוץ חד של כ-15 מיליון ש' בתקציבים של שנת 2019 ו-2020. המשרד אישר את התכנית שהציג ראש המועצה, לביטול המצב גרעוני מתמשך, וביסוס חוסנה ועצמאותה של מוא"ז הגלבוע.

"לראשונה, מזה שנים רבות מתנהלת המועצה במסגרת תקציב בריא ומאוזן, ללא חובות עבר, ובהתאם ליכולותיה", אומר עובד נור, ראש המועצה. "לצד זאת אנחנו פועלים במרץ לקידום מנופי צמיחה שיקבעו את יכולות הפעולה של המועצה ויחזקו את האיתנות הכלכלית", אומר ראש המועצה, "למעשה יצרנו סדר יום חדש ותרבות ארגונית חדשה, בשיתוף ההנהלה המצוינת והעובדים הנפלאים וכל הגורמים הרלוונטיים להבטחת אופק חדש, ועתיד טוב יותר לכולנו".