תלמידי כפר יחזקאל וגדעונה מצטרפים לביה"ס היסודי 'גלבוע'


בשעה טובה הסתיים תהליך הרישום לביה"ס היסודי הסמוך לבית-אלפא, שיקלוט בשמחה משנת הלימודים הקרובה את ילדי הישובים כפר יחזקאל וגדעונה, העולים לכיתה א' ו- ב'. במסגרת מהלך הקליטה, התארחו לאחרונה הורי כפר יחזקאל וגדעונה בביה"ס החדש. ילדי כפר יחזקאל וגדעונה, מצטרפים אל "ביה"ס צומח", ובסוף פיתוחו יהיה זה ביה"ס ייסוד שש-שנתי, הפועל בשת"פ עם המרכז הבינתחומי )בהרצליה(, במסגרת תכנית סגול, בדגש על מיומנויות L.E.S( למידה חברתית רגשית(.