ערכים לא מייבאים מטורקיה!

צילום: ענת חרמוני


חקלאות כידוע בגלבוע, היא ערך ודרך! ראש המועצה, עובד נור, הוביל את מחאת החקלאים בצומת מגידו, כחלק מפעולות המחאה כנגד הצעד הכוחני של משרדי האוצר והחקלאות, לביטול מכסים על פירות וירקות, וביטול התכנון בענף ההטלה, שפירושו הוצאת 4000 משפחות לאבטלה מידית.
ראש הדברים עומדת ההתנגדות למחטף דרך חוק ההסדרים, והימנעות מדיון ענייני עם המגדלים. משום שמדובר, בגורלם של מאות ואלפי חקלאים ומשפחותיהם, יש בכוונת המועצה לעשות שימוש בכל הכלים העומדים לרשותה ולהמשיך במאבק מאוחד, למען הפרנסה של כולנו. זהו קרב על דרך חיים