רצף מענים חינוכיים מיטביים של החינוך המיוחד, לכל גילאי תלמידי הגלבוע


ביוזמת הנהלת המועצה מקודמת תכנית לפתרון חינוכי מיטבי בתחומי הגלבוע, עבור כל תלמידי החנ"מ, לרבות גילאי הגן, ביה"ס היסודי, והעל-יסודי.
תוך אמונה בערך המוסף של שילוב הילדים בקהילה, ותוך שימוש ביכולות המקצועיות המוכחות של ביה"ס עמק-יפה, יהפוך המקום לעוגן משמעותי, רב-תחומי, עבור כל ילדי הגלבוע הזכאים לשירותי חינוך מיוחד.
ביצירת רצף המענים המיטביים לכל תלמידי החנ"מ בגלבוע תיווצר ותבוסס התמחות ייעודית בגלבוע- לימודית, חברתית ורגשית. בנוסף, המהלך משקף משמעות קהילתית רבה! הן לתלמידים- מבחינה חברתית ובתחושת השייכות, והן לקהילה- שחוסנה נובע מחוסן הזיקה של כל פרטיה.