מככבים בפסגות החינוך הארצי: ביה"ס עמק-חרוד בעשיריה הפותחת את רשימת התיכונים המצטיינים בארץ!

צילום: רפי דלויה


משרד החינוך פרסם השבוע את רשימת 313 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, המובילות בהצטיינות  בשנת תשפ"א. בראש הרשימה המכובדת הוצב "הרב-תחומי עמל עמק-חרוד", במקום השישי מתוך כלל בתיה"ס בארץ! ייתר על כן, הוא נחשב כתיכון במקום הראשון בכל מחוז הצפון! 

"זו בשורה המעוררת גאווה עצומה", אומר עובד נור, ראש המועצה. "אנחנו מתייחסים להישג זה בהתרגשות רבה, מכיוון שבחירתם של בתי הספר התקבלה על סמך שקלול שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור של כל הפרמטרים. ז"א, הכרה בגישה המערכתית בגלבוע, שהיא יישום של החזון החינוכי, המעודדת ומטפחת מצוינות בכל המתרחש בין כותלי בתי הספר, הקשר לקהילה, ודואגת לכל התלמידים".

באגף החינוך במוא"ז הגלבוע מציינים את המגמה המובהקת המתקיימת בעמל עמק-חרוד, המטפס כבר 7 שנים ברציפות ברמה הארצית, והשנה כבש אותה! לצד ההישגים המרשימים של בתיה"ס עמק-חרוד, עמל אחווה גלבוע, וויצו ניר-העמק, בהחלט ניתן לומר שהחינוך בגלבוע מבסס עצמו בראש הפסגה הארצית! 

כאמור, בחירתם של בתי הספר הזוכים התקבלה על סמך שקלול של שורת מדדים פדגוגים מגוונים, לרבות מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור. מעבר לזכייה המכובדת, זכאי כעת עמל עמק-חרוד למענקים ממשרד החינוך, אשר יועברו ישירות לצוותים החינוכיים, כאשר גובה המענקים ינועו בסכומים של עד 8,443 שקלים לכל מורה.

מי שהתרגשה במיוחד הייתה לילך שטיין, מנהלת 'הרב תחומי עמל 'עמק-חרוד', שאמרה לאחר פרסום התיכונים המצטיינים, "כי זה בזכות צוות מורים מסור ומיומן בצורה בלתי רגילה, הורים שמשלבים ידיים לכל פעילות, מועצה שתומכת, מעודדת ומעניקה רוח גבית, הסיוע של רשת 'עמל', ולבסוף התלמידים הנהדרים שלנו, שאכן מצוינים ומצטיינים!" 

איילת רחמיאן, מנהלת אגף החינוך בגלבוע בירכה את לילך שטיין וכל צוותי ההוראה בעמק חרוד ואמרה כי "מדובר בהישג נוסף של ביה"ס שחרט על דגלו מצוינות בכל תחום ופעילות ערכית למען החברה ולמען הקהילה בגלבוע. ברוח החזון החינוכי נמשיך להעניק תחושת מוגנות ויחס אישי לכל תלמידי הגלבוע, ולעודד ולטפח מצוינות בכל מוסדות החינוך בגלבוע".