פתרון בכביש 716: הציר המחבר בין צומת יששכר לצומת נאעורה, יוסט מערבה, יורחב, וייסלל מחדש עם שוליים סלחנים ואמצעי בטיחות


"בשורה של ממש שתסייע לפיתוח יישובי גוש חרוד, תתרום לרווחת התושבים באזור רמת- ייששכר, ותהווה פתרון תחבורתי מצוין לכל משתמשי כביש 716", כך הגיב בשביעות רצון עובד נור, ראש המועצה, בתום פגישה שקיים השבוע עם שרת התחבורה, מירב מיכאלי. הפגישה התקיימה בהשתתפות גורמים מקצועיים במשרד התחבורה, וכן שני סגניו של ראש המועצה, המנכ"לית ומהנדס המועצה. על מנת לקיים תקשורת בלתי אמצעית במטרה לקדם בדחיפות את הנושאים שעל הפרק.

בהמשך לדרישת ראש המועצה והצלחת המועצה לכלול את כביש 716, במסגרת הביצוע בכביש 71 (חרף הודעת קודמת על ביטולו), עסקה הפגישה בקידום כביש 71 לביצוע מידי, כשלאחרונה החלו להתבצע בשטח עבודות ניקוז והסדרת הנחלים. במקביל כאמור, יחלו העבודות על כביש 716, המחבר בין צומת יששכר לצומת נאעורה, ויכללו הקמת מחלף חדש על כביש 71 (יחליף אתהצומת), והסטת כל הציר מערבה בחצי ק"מ (לכיוון קיבוץ גבע). הכביש החדש ייסלל מלכתחילה עם שוליים רחבים וסלחניים, ואמצעי בטיחות שיהפכו אותו לנוח לנסיעה.

"תנופת העשייה בגלבוע היא שילוב של מנהיגות משלבת כוחות מקומיים, ומקדמת מענים באמצעות הקשר המיוחד שיצרנו עם משרדי הממשלה והרשויות". אומר עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע. "השרה מיכאלי פועלת נחרצות לפיתוח התחבורה בצפון, וראוי לשבח על ההבנה והנכונות לפעול שנתקלנו במטרה ליצור תנועה בטוחה עבור תושבי הגלבוע", אומר ראש המועצה.

היבט נוסף וחשוב לצמיחה הדמוגרפית בגלבוע, נעוץ בכך שהסטת כביש 716 מערבה, תשחרר עתודות קרקע המיועדות לפיתוח והרחבת הישובים בגוש חרוד, ובראשם ההרחבות החדשות בקיבוצים עין-חרוד מאוחד ועין-חרוד איחוד, החוגגים בימים אלו 100 שנות התיישבות באדמת הגלבוע! נושא 'הישוב הוותיק', גם נדון בהרחבה לגבי הישובים הוותיקים הנוספים במועצה, כחלק מסיוע המשרד בשיקום תשתיות תחבורתיות בישוב הוותיק.

בנוסף, נדון סיוע המשרד בהזזת קו הרכבת מערבה, מהציר המתוכנן ליד מוקייבלה (תכנון המגביל את התרחבות הישוב), פתרון בצומת חבר ובכניסות לכל יישובי התענך מכביש 675 , הפניה לבית העלמין 'חבר' ועוד. בסיום המפגש סוכם כי שרת התחבורה תגיע בקרוב לסיור עבודה בגלבוע, במטרה לראות מקרוב את הבעיות התחבורתית, ולהכיר פתרונות אליהם חשבה ותכננה המועצה, תוך בחינת שילובם בפתרונות הצרכים שעולים.