לעטוף באהבה את הסייעות בגלבוע


סיום הפעילויות במסגרות החינוכיות, ובטרם תחילת ההיערכות לשנה"ל הבאה, היוו השבוע הזדמנות מצוינת לבטא הוקרה והערכה לסייעות בגלבוע.
הסייעת הן חלק משמעותי בצוות המקצועי והחינוכי בגני הילדים ובבתי הספר, ויש להן תפקידים, והשפעה פדגוגית משמעותית!
מסירותן הרבה זכתה השבוע להוקרה ביום גיבוש שנערך בפרזון לכל הסייעות במועצה, במהלכו ביטאו כל גורמי הניהול, ובראשם ראש המועצה, תודה והערכה על פעילותן, ועל תרומתן המשמעותית לחינוך ילדי הגלבוע