דרך ברורה, רצופה בעקרונות ערכיים- יריד חשיפה לשנת שירות בביה"ס עמק חרוד


השבוע התקיים יריד החשיפה השנתי לשנת שרות, בביה"ס עמק חרוד.
מוא"ז הגלבוע מובילה במרחב הכפרי בבחינת אחוז מסיימי שנת י"ב המתגייסים לשנת שירות, ויריד זה מהווה חלק ממסלול לשימור והעצמת המורשת בקרב התלמידים לקראת ההתגייסות לשנת השירות והצבא .
היריד נפתח גם השנה בדברים של ראש המועצה ולאחר מכן של נציגי מחלקת הנוער וביה"ס עצמו. עוד כלל המפגש פאנל "הגופים המשלחים" (תנועות הנוער, תק"צ וכדומה), ומשם יצאו בני הנוער להסתובב בין דוכני הגופים השונים בהם ניתן להתנדב, כשהם מתעניינים ויורדים לעומקם של נושאים בנוגע לשנת השירות.