להורות את הדרך: הוכשרה 'סיירת הורים' בבית השיטה


הסתיים תהליך הכשרת 'סיירת הורים' בבית השיטה, שהובילה המועצה באמצעות האגף לשירותים חברתיים ומח' ביטחון קהילתי ומתנדבים.
 הסיירת מורכבת מ- 26 הורים מתנדבים, המסיירת בישוב ומפגינה נוכחות ואינטראקציה עם הנוער במרכזי הבילוי. סיירת זו מצטרפת לסיירות נוספות ולתהליכים נוספים שמובילה המועצה למעורבות קהילתית, אכפתיות, וסמכות הורית.
הכשרת חברי וחברות "הסיירת", נעשתה בשיתוף עם עמותת "נירים", כולל מתן כלים להתמודדות, יצירת שיח ותקשורת בונה עם המתבגרים, והגברת המעורבות הקהילתית בחייהם של הילדים.
כפועל יוצא יש בפעילות הסיירת, תרומה משמעותית לתחושת הביטחון האישית של כל תושבי בית-השיטה.

הוכשרה 'סיירת הורים' בבית השיטה