רוח האדם, רוח המקום | תערוכת אמני משפחת אבו-שקרה במשכן לאמנות


במעמד ראש המועצה, והשר לשיתוף פעולה אזורי, עיסאווי פריג', נפתחה התערוכה הייחודית. זוהי פעם ראשונה בה גוף יצירה משמעותי של חמשת אמני אבו-שאקרה מאום אל-פחם, נחשף יחדיו, בתערוכה משותפת.
כך, נפרשת מניפה אמנותית מפעימה של בני המשפחה, שהיא תופעה יוצאת דופן אמנותית וחברתית. מעבר ליצירתיות של משפחת אבו-שקרה, עצם החיבור הוא כאירוע בפני עצמו.
דווקא בתקופה זו, מתבהר שוב מקומה של האמנות, ומקומו הבולט של מודל החיים המשותפים בגלבוע, כמקור לחיזוק הרוח, קרבה אנושית, ושותפות, שהן-הן האפשרויות האמתיות לעתיד החברה