מניעת הצפות ושימור המרחב

צילום: רשות ניקוז ירדן דרומי.


בגלבוע פועלים במרץ רב לביסוס האחיזה בקרקעות החקלאיות ושימור המרחב- דגש מיוחד ניתן בתקופה הנוכחית על הגנה על השטחים החקלאיים, בטרם עונת הגשמים.

"קרקע חקלאית היא אמצעי ייצור בסיסי וחיוני לחקלאי הגלבוע", אומר עובד נור, ראש המועצה. "שיטות העיבוד המקובלות בגלבוע הן חקלאות מפותחת ומתקדמת, ומחייבות להתייחס לקרקע כאל משאב מתכלה, ולבצע בו פעילות להשבחת ערכיו וניהול הנגר, ובכך לשמור על איכות וכמות היבולים", אומר נור.

בימים אלה הסתיים פרויקט בקרקע החקלאית של עין-חרוד מאוחד, שכלל ביצוע נקז תת-קרקעי (נת"ק), לניתוב מי תהום ומים עיליים אל מחוץ לשטח החקלאי. במקביל, הסתיימו העבודות באדמות החקלאיות בחפציבה שכללו הסדרת שיפועים וחפירת תעלה לניקוז והזרמת הנגר לנחל חרוד.  

עובד נור, ראש המועצה: "מידי שנה המועצה נערכת למניעת הצפות וסחף בשטחים הפתוחים, כחלק מהגנה על היישובים, הדרכים החקלאיות והקרקעות. אנו אחת מהמועצות הגדולות בשטחיה החקלאיים, והחקלאות היא מקור פרנסה משמעותי של תושבינו. מכאן, החשיבות הרבה שאנו מייחסים לפעילות של שימור קרקע חקלאית".

לצורך הפרויקטים חברו חקלאי הגלבוע, לרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי (המוכרת כרשות מובילה בתחום עבודות שימור קרקע), ובהובלה תקציבית של משרד החקלאות.