ביחד, רק ביחד


מחלקת הנוער במועצה החלה השבוע את תהליך טרום-פעילים השנתי ('טרומפים'), במפגש משותף במתנ"ס מוקייבלה.
התהליך בהובלת המדריכים ביישובים, נועד להכין את חניכי שכבת כיתות ט' לשנת ההדרכה, וכפיתוח קבוצת מנהיגות צעירה לקראת קורסי המדצ"ים
הבולט בתהליך המתקיים בגלבוע, היותו משותף לכל תנועות הנוער במרחב, תוך ביטוי הולם לערכים החשובים בגלבוע, בעיצוב דמות הבוגר הערכי.
בהמשך התהליך יחשפו החניכים לכל צורות ההתיישבות וצורת החיים הקיימות בגלבוע, כשבכל יישוב יפגשו עם אישיות מקומיות, ויבצעו משימות משותפות, בקבוצות מעורבות, הן מבחינת היישובים, והן מבחינת תנועת הנוער