הנחל של ילדי הגלבוע


אגף החינוך במועצה, בשיתוף רשות ניקוז ירדן דרומי, ממשיכים בפעילויות המחברות את ילדי הגלבוע אל הנוף, הטבע, והמורשת.
בין השאר כולל שיתוף הפעולה את פרויקט "שומרי הנחל", לטיפוח ופיתוח מקטעים של נחלים במרחב.
השבוע, פעלו "שומרי הנחל" מביה"ס היסודי עמק חרוד (שכבת ד'), לאורך נחל חרוד. הפעילות כללה את ניקיון חורשת גדעון ולאורך הנחל עד לחורשת 'עמק-חרוד', וכן פריצת שביל הליכה צפונית לנחל, וניקוי העשבייה, לצד המשך טיפוח חורשת עמק חרוד, בהדבקת פסיפסים ופינת ישיבה מזמנות