ציון דרך משמעותי בדרך לישוב קהילתי אמיתי: הסדרת הכניסה לישוב נורית


בשעה טובה! תנופת הפיתוח בגלבוע, משקפת עבור הישוב נורית אירוע היסטורי, כשהמועצה מדווחת השבוע על עיצומם של העבודות המסדירות את הכניסה לישוב. הפיתוח המואץ כעת מגיע על רקע כשל תכנוני חמור בהקמת היישוב נורית (בשנת 2010), כשלא הוסדרה הכניסה ליישוב מהכביש הראשי 'דרך נוף הגלבוע' (667), באופן שגרם לסכנת חיים וקשיים תחבורתיים.

"זהו ציון דרך משמעותי בהפיכת נורית לישוב קהילתי אמיתי, כפי שיועד מאז הקמתו". אומר עובד נור, ראש המועצה. "במסגרת מציאת פתרונות לכישלונות נוספים שגררו בעיות תשתיות ותחבורתיות ביישוב, קידמה המועצה תכנון, גיוס תקציבים ממשרד התחבורה, ולאחר הסדרה ואישור מקודמות כעת העבודות להסדרת הכניסה ליישוב, בהשקעה של כ-3 מיליון ש'!"

בהמשך לדברי ראש המועצה, מוקמת בכניסה לישוב נורית, צומת חדשה ובטיחותית, כולל הרחבה והסדרת הכניסה, ריבוד אספלט ושוליים, התקנת תאורה, הקמת מדרכות ומערכת ניקוז, תמרור, צביעה וסימון התקני בטיחות. בנוסף, יבנו במקום 2 תחנות אוטובוס חדשות, כפתרון תחבורתי נוסף המשרת את תושבי נורית.

במוא"ז הגלבוע גאים לציין את שילוב הזרועות המיטבי המתקיים עם הנהגת הישוב נורית, המהווה מכפיל כוח איכותי הנותן את אותותיו בהתקדמות המרשימה, עמידה בזמנים וביצוע ברמה גבוהה ואיכותית. "בחדוות יצירה ובמלוא המרץ, בגלבוע ממשיכים בעשייה!" אומר עובד נור. "אנו מאגמים משאבים וביחד עם התושבים והנהגות הישובים- רואים בהתגשמות החלומות". לדברי ראש המועצה.