חברת 'הילה הנדסה' תנותק מכל קשר לפיתוח הישוב נורית, ותפצה את המועצה על העיכובים | להבטיח גלבוע בטוח ומשגשג | האליפות ברובוטיקה, הרוח של הגלבוע! | לתגמל את הראויים | איזה כיף הוא חג הפורים!

02 במרץ 2023: משתפים במקצת בשבוע שהיה בגלבוע