הרינו להביא לידיעתכם כי לקראת בוא האביב והקיץ אנו מבצעים, בשיתוף עם רשות ניקוז קישון,  הדברה אנטימלרית (נגד מלריה) וטיפול במקומות בהם ישנה היקוות מים.
העבודה החלה ב-11.4.19 ותסתיים עד כניסת החג, ותכלול בין השאר שאיבת המים ועבודה עם כלים מכניים.
ההדברה תבוצע בחומרים המאושרים על יד המשרד להגנת הסביבה.
כמו כן, יש למנוע היקוות מים על ידי ריקון כלי קיבול מים ולכן חשוב לבדוק ביסודיות את החצר והגינה, לפחות פעם בשבוע, ולאתר כל מקור להצטברות מים עומדים, לדוגמא דליים עומדים, כלי מים של בעלי חיים, מים המצטברים בעציצים ובאדניות ולרוקן ולייבש כל כלי קיבול המשמש לאגירת מים.
בכל בעיה או בקשה ניתן לפנות ולדווח למוקד המועצה בטל' 109, 04-6071122
בכבוד רב,
בברכת חג שמח
אינג' מוחמד אלבחירי – מנכ"ל

הדברה מונעת נגד יתושים