עם הפנים לעסקים המקומיים:  במסגרת התמיכה והסיוע לעסקים ולמפעלים בגלבוע, החליטה מליאת המועצה בישיבתה מיום 30.4.2020, על מתן הנחה של 25% בארנונה לעסקים לשנת המס 2020 בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף-2020 המצ"ב.

ההנחה תינתן כבר בשובר הארנונה הקרוב ותחול רטרואקטיבית מיום 01.01.2020
בכל בקשת הבהרה ניתן לפנות אל מחלקת הגבייה בדוא"ל

Sandra@hagilboa.org.il