פקיעת תוקף תעודת זהות ישנות 

1 .החל מיוני 2022 יחל לפקוע באופן שוטף תוקפן של תעודות זהות כאשר מאות אלפי תעודות זהות ישנות שאין  עליהן תאריך סיום תוקף עומדות לפקוע ביום כ"ח אב תשפ"ב, 25 באוגוסט 2022( ,ראו הערה בתחתית הדף(.  

2 .על גבי תעודות זהות שהונפקו לאחר יום 2013.6.30 מופיע תאריך סיום תוקף. 

3 .תעודת זהות שאינה בתוקף כאילו אינה קיימת. 

4 .תושבים המחזיקים בתעודות שפקע תוקפן אשר יידרשו להציגן לצורך קבלת שירות בגופי הממשלה השונים או  בגופים פרטיים הנדרשים לזהות באמצעות תעודת זהות, ייתקלו בסירוב בשל פקיעת תוקף התעודה. 

5 .רשות האוכלוסין וההגירה יוצאת בקריאה לציבור להקדים ולהגיש בקשה לתעודת זהות חדשה כבר עכשיו כדי  למנוע עומסים בלשכות מינהל האוכלוסין בזמן שיפוג תוקף התעודה למאות אלפי תושבים. 

6 .מדובר בהליך שגרתי וללא עלות – מזמינים תור ומגיעים ללשכת מינהל האוכלוסין לקבלת השירות. 

7 .כדי שנוכל לספק שירות איכותי ולעמוד ביעדים, אנו זקוקים לעזרתכם בהפצת המידע לעובדי הקצה אשר באים  במגע עם מקבלי השירות הנדרשים להציג תעודות זהות, הפצת המידע תועיל גם לכם ותמנע תקלות במתן  השירות ללקוחות שלכם. 

8 .פרטים נוספים אודות הפרויקט והליך ההחלפה – לחצו כאן. 

9 .הנני מקדים תודה למעשה, ונשמח לסייע בכל עת. 

בכבוד רב, 

יואל ליפוביצקי 

ראש המינהל  

∙ תעודות זהות שנופקו לפני 2012.8.26 תוקפם יפוג ביום 2022.08.25. 

∙ תעודות זהות שנופקו בין התאריכים 2012.8.26 ועד 2013.6.30 ולא נרשם על גבי התעודות תאריך סיום תוקף. תוקף  תעודות אלו יפוג עם השלמת 10 שנים מיום שנופקו. 

דוגמא: תעודת זהות שנופקה ב - 2013.04.15 תפוג בתאריך 2023.04.15 ,ויש להחליפה לפני תאריך זה. 

∙ תעודות זהות שנופקו החל מיום 2013.06.30 ועד ליום 2017.05.31 ,תעודות אלו נופקו בתוקף לעשר שנים, תאריך פג  התוקף נרשם על גבי התעודה. 

∙ תעודות זהות שנופקו החל מיום 2017.06.01 ,תעודות אלו נופקו בתוקף לחמש או לעשר שנים, תאריך פג התוקף נרשם  על גבי התעודה