תושבי טמרה
שלום רב,

הנדון: הודעה בדבר הצורך בהרתחת מים בטמרה

בהתאם לבדיקות איכות המים ועד להודעה חדשה יש להרתיח את מי השתייה לפני שתייה
ובישול.

اعتما ًدا على اختبارات جودة المياه ، يجب غلي مياه الشرب قبل الشرب والطهي.
حتى إشعار آخر

בברכה,
קולחי הגלבוע
מוקד שירות לקוחות 046071122