התחילו הרישומים לפעוטונים ,זהו השלב הראשוני לרישום דרך אתר משרד התמ"ת

הורים שמעוניינים לרשום את ילדיהם צריכים להירשם באתר

>>פרטים נוספים ורישום הילדים לחצ/י

הורים יקרים, בשנת הלימודים תשפ"ג, רישום ילדכם למעון יום מוכר )סמל( יתבצע באגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, בזרוע עבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה )להלן: "האגף"( רישום למעון היום הוא השלב הראשון בתהליך, שבסופו תוכלו להגיש בקשה להשתתפות בשכר הלימוד ולהכניס את ילדיכם לאחת מהמסגרות המוכרות ומבוצע ישירות באגף. בהליך הרישום, על ההורה לבחור עד 2 מעונות יום, מתוך כל מעונות היום המוכרים, ולרשום אליהם את ילדיו

1. מועדי ההרשמה ההרשמה למעון יום מוכר על ידי האגף תחל מיום 2022.2.2( א אדר א' תשפ"ב) ועד יום 2022.2.24 ( כ"ג אדר א' תשפ"ב).

2. היכן נרשמים תהליך הרישום קל ופשוט:

  • רישום/כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית.
  • לאחר ביצוע הזדהות, ניתן לבחור עד 2 מעונות לרישום כל ילד. קבלת הילד לאחד משני המעונות הנבחרים, תתאפשר בהתאם לעדיפות שנבחרה ולסדרי קדימויות הילדים שנקבעו.
  • המשך תהליך הרישום מתבצע אצל מנהל המעון, רק לאחר הודעה מהאגף על קבלה למעון אליו נרשם.
  • לנוחיותכם קיימות עמדות שירות עצמי לשירותי ממשלה לצורך הגשת בקשה לרישום.
  • לצפייה בסטטוס הבקשה ניתן להיכנס לפורטל הורים

3. ועדות קבלה במעון יום בו מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, תתקיים ועדת קבלה, בהתאם לנוהל סדר קבלת ילדים, שיפורסם באתר האינטרנט של האגף. הודעה מפורטת תישלח להורים במעונות היום הרלוונטיים.

4. השתתפות המדינה בשכר הלימוד מבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון לשנה"ל תשפ"ג יתפרסמו במועד מאוחר יותר. הודעה על כך תתפרסם בנפרד

5. מועד פתיחת שנת הלימודים: מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג למגזרים השונים יפורסם באתר האגף ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

6. צור קשר: לתמיכה טכנית ניתן לפנות לרשות התקשוב הממשלתית בטלפון 1299. , שעות פעילות המוקד בין 00:16-00:08.

>>פרטים נוספים ורישום הילדים לחצ/י