עמותת "דורות בגלבוע"- שותפים לחשיבה שותפים לעשייה

עמותת "דורות בגלבוע" מזמינה אתכם להצטרף למערך המתנדבים, להיות חלק מאתנו ולפעול למען ותיקי הגלבוע.

למתנדבים יינתן ליווי ומפגשי העשרה במהלך עבודתםנשמח להצטרפותכם

לפרטים מוזמנים להתקשר:
מירה אביכזר רכזת מתנדבים - 050-6285351
דוא"ל: miraavikzer@gmail.com
אסנת נוף עו"ס מרכז היום ורכזת מתנדבים - 04-6424389
דוא"ל: osnatndo@gmail.com
מזכירות "דורות בגלבוע" - 04-6421050
דוא"ל: dorot_gilboa@walla.com