בתהליך  עדכון

טבלת אנשי קשר - החברה הכלכלית הגלבוע
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מיכל פרידמן רכזת ליווי תושבים בהרחבות 04-6648604 050-5880577 michalh@hagilboa.org.il
הדיל עוואד עוזרת מנכ"ל 04-6648610 hadeel@hagilboa.org.il
מוזהר סעד ניהול ופיקוח פרוייקטים 050-4077834 muzher@hagilboa.org.il