"יהיו מעשי החינוך בגלבוע כמעשה אומן פסיפס ,
היוצר קהילה אזורית מגוונת ,על אדמת העמק  בנופי  הגלבוע .
יהא החינוך בגלבוע ,חולייה מקשרת בין נכסי העבר לבין חלומות העתיד,
מבוסס על הבניית דעת וחינוך לערכי שיוויון וכבוד בין בני האדם.
תהא העשייה החינוכית  ,מטפחת זהות ומעוררת גאווה,
מעצימה את תחושת השייכות של ילדיה ובוגריה 
לקהילת הגלבוע, למדינת ישראל 
ומטביעה חותם בחברה "