מועצה אזורית הגלבוע פועלת למתן מענה חינוכי מגוון ומקיף, כלים וסביבה מעשירה ומתקדמת, תוך קיום הזדמנות שווה לכל ילד/ה למיצוי מרבי של פוטנציאל כישוריו ויכולותיו המגוונים ובשאיפה מתמדת לטיפוח מצוינות אישית, מן הגיל הרך ועד האקדמיה .

 מטרות ויעדים בחינוך:

  1. גני הילדים ובתי הספר יהוו את מרכז הפעילות הפורמאלית והבלתי פורמאלית באמצעות יום לימודי ארוך.
  2. יצירת רצף חינוכי-פדגוגי , מהגיל הרך עד האקדמיה כולל.
  3. חינוך לדו-קיום, סובלנות ומעורבות חברתית וקהילתית , ברוח חזון המועצה.
  4. טיפוח ועידוד מצוינות בכל תחום, מנהיגות צעירה, עסקית וחברתית.
  5. קידום וחיזוק כל פרט עפ"י צרכיו.
  6. פיתוח והפעלת כל תכניות וארועי העשרה האזוריים.