טוביה בן דוד ז"ל

נולד וחונך בעיר לודז' בפולין שם גם הקים עם חבריו גרעין שדגל בחינוך עצמי,הגשמת הסוציאליזם והציונות וזאת באמצעות עליה ארצה.
בהתארגנות זו, גם פגש ברבקה אשתו לעתיד .
באפריל 1911 במסגרת עליית הגרעין ארצה, התיישבו טוביה וחבריו בדגניה ומושבות הגליל והמשיכו בהכשרתם החקלאית רוחנית.
ב – 1921 לאחר מעבר בתחנות רבות התיישב טוביה בן דוד וקבע את ביתו בכפר יחזקאל והתמסר לבניית משק לתפארת, ובמקביל עסק גם בפעילות ציבורית, כשבין היתר הוציא את "עלון הכפר" שנים רבות וביתו שימש כבית ועד לחברים ואוזנו קשובה תמיד ותמיכתו ניתנת בעצותיו הנבונות.
שנים רבות עבד מחוץ לכפר - בהסתדרות ובמוסדות אחרים.
טוביה כיהן במשך 15 שנים כיושב ראש – תחילה של ועד הגוש ולאחר מכן של מועצה אזורית הגלבוע.
שמו נודע כבעל יוזמה ומעוף והודות לו קמו באזור מפעלים משותפים בתחומי הכלכלה, חברה,בטחון והתרבות.

טוביה בן דוד

ביוזמתו של טוביה צורפו יישובי חבל התענך לתחום שיפוטה של המועצה, נסללו כבישים, הישובים חוברו לרשת החשמל והוקמו מוסדות חינוך לילדי עולי התפוצות שזה אך מכבר באו.

טוביה נודע בדאגתו לרווחתם וביקוריו הרבים כשאוזנו תמיד כרויה למצוקותיהם ובזכות עידוד רוחם.

 בשנות ה – 50 לאחר משבר ארגוני וכספי במוזיאון לטבע וידיעת הארץ – בית שטורמן פרש טוביה את חסותה של מועצה על המוסד ודאג להרחבתו וייעץ באופן פעיל למייסדו של המוזיאון י.סבוראי.

לאחר פרישתו לגמלאות המשיך טוביה בן דוד בקשריו עם בית שטורמן כשהוא מקדיש מזמנו וממרצו למען קידומו .

טוביה יזכר לטוב בין חבריו הרבים בגלבוע, בכפרו ובישובי העולים בפרט בזכות אורך רוחו, דאגתו הרבה לתושבים וקידומו של האזור.