מועצה אזורית הגלבוע - נוהל קבורה בבית העלמין "חבר"

 

דמי קבורה – השירותים שהמועצה מעניקה ללא תשלום:

 1. מקום קבורה – על-פי סדרי הקבורה שנקבעו בבית העלמין. 

 2. הטיפול בנפטר – כולל טהרת הנפטר, ותכריכים רגילים.
  (מבוצע על ידי מתנדבים או ספק המתוגמל על שירות זה).

 3. הכנת חלקת קבר ואופי הקבורה – לפי סדרי הקבורה הנהוגים במקום.

 4. שירותים בזמן הלוויה – השתתפות צוות קבורה (שבו 2 אנשים לכל הפחות).

 5. העברת הנפטר למקום הקבורה - ממקום הפטירה/מביה"ח למקום הקבורה,
  שנמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת הרשות.
  העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות העבודה
  בתאום עם האגף המוניציפאלי.

   

שרותי הקבורה שהרשות המקומית רשאית לגבות בעדם תשלום הם:
 

1.  שמירת מקום – במקרים שבהם תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים.

2.  מצבים בהם יגבה תשלום עבור העברת הנפטר:
-ממקום הפטירה שנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית.
- משדה התעופה – התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.

3. תכריכי פשתן – על-פי בקשת המשפחה-  תוספת תכריכי פשתן תהיה כרוכה בתשלום עלות 195 ש"ח ( ייגבה רק ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים למחיר תכריכים רגילים).

4. הביטוח הלאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה,
והן יחולו במלואן על המשפחה.

קבורה ברשות המקומית במקרים הבאים הנה ללא תשלום:

1.  תושב הרשות, שנפטר בישראל ונקבר במקום מגוריו.
2. תושב הרשות, שנפטר בחו"ל, ונקבר במקום מגוריו ברשות.
מימון הוצאות יום הקבורה מועבר על ידי המוסד לביטוח לאומי לרשות.

על פי החוק במקרים הבאים הרשות יכולה לגבות תשלום:

 1. רכישת חלקת קבר בחיים (על פי התעריפים הקבועים בחוק. יש לציין שהתעריף שונה ממקום למקום ומשתנה מעת לעת)  - 9,312 ש"ח ..

 2. קניית חלקה מעל בן זוג שנפטר: על פי התעריף שבחוק.

 3. קבורה בחלקה חריגה (חלקה שאושרה מראש על ידי המוסד לביטוח לאומי כחריגה) – 12,500 ₪. תושב חו"ל -17,500 ₪.

 4. תושב ישראל שנפטר ומשפחתו מעוניינת לקוברו בבית העלמין "חבר".

 5. בכל המקרים הנ"ל יש לשלם תשלום נוסף בסך............... ₪.

לטובת תיאום ו/או שאלות, ניתן ליצור קשר בטל: ...........................................

אנחנו כאן בשבילכם.
 

שלא תדעו עוד צער ודאבה.