לאתר ביה"ס לחץ כאן

בית הספר נוסד בשנת 1927 כבית ספר משותף לקיבוצים: עין-חרוד  ותל- יוסף.  במהלך השנים,  הפך לבית ספר אזורי בו לומדים תלמידים הישובים :  גבע,גן נר, חפציבה,בית אלפא,בית השיטה, כפר- יחזקאל, מולדת, תל-יוסף, עין- חרוד מאוחד, עין-חרוד איחוד  ורמת צבי
מספר התלמידים: 454.

חזון ביה"ס

החינוך וההוראה בבית הספר נעשים באמונה ואהבה ומדגישים סובלנות וקבלת האחר. מתקיים בו שיח מקרב ומודגשים ערכים של כבוד ומחויבות של האדם לעצמו לקהילה הבית ספרית, למדינה ולסביבה.

בביה"ס מטפחים צמיחה והתפתחות בקרב התלמידים והצוות החינוכי, בביה"ס מקדמים הטמעת הוראה בסביבות למידה מגוונות ומתקדמות.

"האני מאמין" הבית ספרי

  1. התלמיד יתחנך על מערכת ערכים כבסיס להתנהגות אנושית: מוסר, חברה, לאום, תרבות, סביבה.    
  2. התלמיד יפתח יכולת של לומד בעל הכוונה עצמית, היודע לבחור, גמיש במחשבתו ויכול לקבל שינויים, הלומד יהיה מעודכן בתרבות המתוקשבת ויתמצא בדרישות החדשניות של התקשוב במאה ה-21
  3. התלמיד ירכוש מיומנויות יסוד וידע כללי, ויישמם באופן שיתבטא בחתירה להישגים גבוהים.
  4. התלמיד יפתח זיקה למקום, לאזור, לארץ ולזהותו הלאומית.   
  5. התלמיד יאמין בעצמו ובזולתו ויפעל מתוך הנאה והנעה.

איפיונים מרכזיים

בית הספר מתקיימות פעילויות עם ספרים ויוצרים, מעודד קריאה ומטפח את הזיקה לשפה העברית.

בבית הספר מטיילים וחוקרים את הסביבה הקרובה.

בבית הספר מתקיימת למידה משותפת ורב תחומית.

בבית הספר מחנכים לשמירה על הסביבה ומקיימות מגוון פעולות  יישומיות בתחום זה.

בבית הספר פועלים להעלאת הישגים במקצועות הליבה.

בבית הספר פועלת "חברת ילדים" שבראשה מועצת תלמידים.

בית הספר פועל במסגרת מודל "תקשורת לא אלימה" ולפי קוד אתי.

בביה"ס כיתות מקדמות – המשלבות ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בבית הספר שואפים לקדם כל תלמיד בהתאם לכישוריו ויכולותיו.

בית הספר עמק חרוד