מים

בהתאם לפקודת העיריות התשס"א (2001) - סעיף 238, מבצע תאגיד "קולחי הגלבוע" בדיקות שגרתיות של איכות המים ביישובי המועצה.
הבדיקות מבוצעות לפחות בכל 4 שבועות, ובמועדים נוספים במידת הצורך.
הדגימות נשלחות למעבדה בפיקוח משרד הבריאות.
 
ניקוז

  • מניעת הצפות: פיקוח על ביצוע עבודות שוטפות של רשויות הניקוז ועל ביצוע תשתיות נאותות שיפחיתו הצפות.
  • תחזוקה שוטפת של מובילים שנבנו מתחת לכבישים.
  • תחזוקה שוטפת של תעלות ניקוז ביישובים, כהכנה לפני החורף (תעלות פנימיות, לרוב בצדי הכבישים הפנימיים, הכוללות גשרונים בכניסות לבתים).
  • הודות לעבודות שביצע תאגיד קולחי הגלבוע, במהלך הקיץ, פחת במידה משמעותית שיעור הנזקים כתוצאה מההצפות.

 

הדברה

כידוע, עם בוא האביב ולקראת הקיץ, מתחילות דגירות יתושים במקווי מים עומדים. התופעה מהווה סיכון משמעותי לבריאות הציבור במיוחד לאור התפרצות מחלת קדחת הנילוס המערבי.
התאגיד מבצע ניטור לאורך עורקי הניקוז השונים ובמקוואות המים, ומבצע טיפול אנטי-מלרי במידת הצורך.

בנוסף, ניתן לבצע הדברות מזיקים לבתים ומשקים פרטיים בתשלום.