בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התש"סה – 2005, התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ובהתאם לתקנות הכלבת (חיסון) התשס"ה

חיסון כלב/ה

חיסון +אגרת רישיון +שבב 447 ₪
חיסון +אגרת רישיון +שבב לכלב פטור(כלב עד גיל שישה  חודשים או שחוסן בעבר 8 פעמים) 141 ₪
חיסון +אגרת רישיון +שבב למעוקרת/מסורס 126.5 ₪
חיסון +אגרת רישיון  372 ₪
חיסון +אגרת רישיון לכלב פטור(כלב עד גיל שישה  חודשים או שחוסן בעבר 8 פעמים) 66 ₪
חיסון + אגרת רשיון למעוקרת/מסורס 51.5  ₪
אגרת רשיון בלבד 343 ₪
אגרת רישיון בלבד לכלב פטור(כלב עד גיל שישה  חודשים או שחוסן בעבר 8 פעמים) 37 ₪
אגרת רישיון בלבד למעוקרת/מסורס 37 ₪
הובלת כלב להסגר כלבת או לכלביה 83 ₪
סימון כלב בשבב אלקטרוני 75 ₪

חיסון חתול/ה

חיסון חתול 29.5 ₪
חיסון חתול למעוקרת/מסורס 14.5 ₪
הובלת חתול להסגר כלבת או לכלביה 83 ₪

הסגר

הסגר כלבת 10 ימים 365 ₪
הסגר כלבת ליום 36.5 ₪

התשלום בכרטיס אשראי או המחאה בלבד.

לא יתקבל תשלום במזומן.