תפעול ותברואה

  תחומי אחריות:

 • פינוי פסולת ביתית בישובים- משאיות, צוותי עבודה
 • כלי אצירה- אחזקה, תיקונים, שטיפה, ריסוס
 • פינוי פסולת מפעלים
 • פינוי פסולת גושית + אחזקת תחנות מעבר
 • פינוי פסדים בתחנות מעבר
 • טיפול בקריאות מוקד
 • איסוף גזם שוטף + טיפול נקודתי
 • ריסוס- מזיקים
 • אחזקת תחנות מעבר- פיקוח על הטרקטור
 • אחזקת תחנות הסעה
 • אחזקת בתי עלמין
 • טיפול בנושא אבלים
 • הקמת אירועים ודגלול
 • קשר עם תושבים על סילוק מפגעים
 • קשר עם רכזי תברואה בישובים
 • אחזקה ופינוי- מתקני מחזור