חזון

יצירת תשתית תרבותית איכותית, תוססת ועקבית, הנותנת מענה לכלל האוכלוסייה על מרכיביה המגוונים : ילדים, נוער, צעירים ואוכלוסייה בוגרת ומגוונות.

מטרות

יצירת אינטראקציה ושיתוף פעולה בין התושבים ביישובי המועצה.
טיפוח צריכת תרבות והגדלת מספר "צרכני התרבות" המועצתיים.
יצירת שיתוף מרבי של התושבים בפעילויות התרבות, חתירה למענה ספציפי לכל קבוצת גיל ועידוד יצירה תרבותית מקומית.

 

תחומי אחריות

1. הנגשת פעילות מסובסדת – ע"י ספק תרבות בפריפריה- תוכניות מנויים, מופעים, בימות פיס ועוד.

2. ריכוז תוכנית "סל תרבות" לגני הילדים ובתיה"ס בכל רחבי המועצה.

3. קיום והפעלת פורום תרבות

4. תמיכה וליווי של ועדות התרבות- שותפות בחשיבה ותכנון

5. סבסוד אירוע יישובי אחד בשנה.

6. שת"פ עם גופי סמך- חוג העמקים, מוזיאונים, דורות בגלבוע

7. שת"פ בצוותי ההיגוי לאירועי מועצה מגוונים : פסטיבלים, יוזמות ועוד.

שעות פעילות

ימים א' - ה' בשעות       08:00-16:00