זמנה לישיבת מליאה 4/19

מתכבדת להזמינכם לישיבת מליאה, מס' 4/19, שתתקיים

 

ביום רביעי 17.4.19, בשעה 18:00 באולם הישיבות בבניין המועצה.

על סדר היום:

  1. דיווח שוטף.
  2. אישור פרוטוקול 3/19, מיום 26.3.19.             
  3. הצגת פעילויות ותהליכים במרכזים הקהילתיים  – מציגה סיוון גולדמן – מנהלת המחלקה. 
  4. אישור תב"רים.
  5. שונות.
     
  1. הרמת כוסית לרגל חג הפסח.

נוכחותכם חשובה מאוד .

 

 בברכה ,

ענת מור
מנכ"ל המועצה