בימים אלה עורכת המועצה האזורית גלבוע מגוון תכניות מרחביות המבקשות לייצר הזדמנויות פיתוח וצמיחה, תוך מיצוי הפוטנציאל המתקיים במפגש בין ערכי החקלאות, הטבע, התיירות והסביבה.

אנו מזמינים את הציבור לענות על סקר קצר לצורך גיבוש תכנית שתמצה את הפוטנציאל המרחבי, ותתמוך בפעילות בו בצורה מיטבית.

תודה מראש

למענה לסקר הקצר לחצ/י