לבד בחגים?

אזרח/ית ותיק/ה יקר/ה

הינך זכאי/ת לבלות 5 ימים במהלך החגים
בבתי אבות שבהסדר עם משרד הרווחה

וליהנות מחברה, ארוחות חג ופעילויות, ללא עלות.

לפרטים ולמידע: מוקד 118

  זכאות אזרחים וותיקים בתקופת החגים